Stary pilarz: o ścinaniu wielkich drzew

Jak ścinać wielkie i trudne drzewa -radzi stary, doświadczony pilarz


Dodaj komentarz

Teoria obalania drzewa -ciąg dalszy

Znów śmieszny rysunek, ale wydaje mi się że zagadnienie przedstawię czytelniej, niż przy pomocy rysunków, jakimi posługuje się mechanika teoretyczna.

obalanie drzewa klinami

Rys. śmieszny 2. Obalanie drzewa, osiągnięcie punktu krytycznego


Przez wbijanie klinów, drzewo się pochyliło. Rysunek przedstawia moment, kiedy środek ciężkości znalazł się nad zawiasą. W tej chwili drzewo jest utrzymywane w tej pozycji siłą, jaką zawiasa przeciwstawia się zginaniu jej. Kliny podpierają drzewo. Przy pobijaniu klinów, odczuwa się, że siła nacisku drzewa jest znacznie mniejsza, a kliny lżej wchodzą. Przy dalszym wbijaniu klinów, drzewo pochyla się coraz bardziej a środek ciężkości przesuwa się coraz bardziej na prawo w stosunku do zawiasy. Teraz ciężar drzewa pomaga pochylaniu. Wkrótce rozpocznie się obalanie pod wpływem ciężaru, gdy zostanie pokonany opór zginanej coraz bardziej zawiasy.
Uwaga do rys. śmieszny 2: Ten malutki, wykrzywiony prostokącik koloru czerwonego, z odnośnikiem „zawiasa”, jest w rzeczywistości niedociętym drewnem, integralnym z pniakiem i stojącą resztą drzewa. Na rysunku powstał z przyczyny braku czasu na dopracowanie tworzonej grafiki.