Stary pilarz: o ścinaniu wielkich drzew

Jak ścinać wielkie i trudne drzewa -radzi stary, doświadczony pilarz


7 Komentarzy

O stosowaniu klinów do obalania drzew

…bez użycia linociągu czy wciągarki, bądź ciągnika.

Klinów, z racji ich niepodważalnych zalet, używa się przy ścince drzew oraz dość często przy wyrzynce. Powszechne zastosowanie mają przy ścince w lesie. Używa się standardowych klinów plastikowych. Przy ścince wielkich drzew mogą służyć do zabezpieczenia przed zaciśnięciem prowadnicy. Kiedy trzeba obalić wielkie drzewo a zwłaszcza w przypadku dużego ciążenia do tyłu (w kierunku przeciwnym do kierunku obalania), kliny plastikowe nie wystarczają. Aby drzewo „wzięło przewagę” i nastąpiło obalanie pod wpływem siły ciężaru, nieraz trzeba rozewrzeć, unieść rzaz ścinający na więcej niż 10 cm. Kliny plastikowe mają dość duży kąt i są krótkie. To sprawia, że użycie więcej niż dwóch klinów w stosie jeden na drugim, jest wręcz niemożliwe.
Przechylanie drzewa klinami jest powolne a także dodatkowo obciąża siłą rozrywającą zawiasę. W przypadku dużego pochylenia bocznego, istnieje zagrożenie przedwczesnego zerwania zawiasy. Zwłaszcza ścinając drzewa gatunków o kruchym drewnie jak np. kasztanowce, klony, jawory a szczególną ostrożność trzeba przedsięwziąć przy ścince drzew uschłych i zmurszałych. Wtedy najbezpieczniejszą metodą jest szybkie pociągnięcie liną. Przy powolnym przechylaniu drzewa, gdy nastąpi zerwanie zawiasy zanim drzewo nabierze prędkości, dominującą siłą będzie siła grawitacyjna, a ta pociągnie drzewo w kierunku trudnym do przewidzenia. Takie są prawa fizyki i mechaniki, czyli bezwzględne.
Od dawna do obalania używam linociągu typu tirfor. Ma wiele wad ale jest znacznie skuteczniejszy niż kliny. W „zamierzchłych czasach” jechałem na „fuchę” z wiadrem klinów drewnianych, oraz dwóch stalowych i obowiązkowym, ciężkim młotem. Oczywiście wiozłem całe wyposażenie na rowerze marki ukraina. Kiedy trafiałem na wielkie drzewo, nieraz musiałem „nadzięciołować” się, a z drewnianych klinów ocalałe przywoziłem jedynie nieliczne. I wtedy, i teraz używam klinów drewnianych o wymiarach: długość 40 cm, szerokość 7,5 cm, wysokość 4 cm.

zbiór klinów

Fot. kliny. Zbiór klinów używanych przy ścince i obalaniu wielkich drzew


Od lewej: pierwszy -klin stalowy; drugi -klin z zestawu podstawowego, można je wbić w rzaz w pierwszej kolejności; trzeci -takich klinów używam w stosie (jeden na drugim) jako drugi i następny; czwarty -z zestawu podstawowego, ma mniejszy kąt; piąty i szósty -kliny pomocnicze do użycia w stosie.
kliny były użyte do podparcia drzewa w rzazie ścinającym

Fot. po obaleniu. Tu kliny były użyte do podparcia rzazu ścinającego


1 komentarz

Zasady stosowania klinów przy ścinaniu i obalaniu drzew.

Podstawowe zasady użycia klinów do obalania drzew w skrócie:
1. kliny wbija się w rzaz ścinający,
2. zakładając rzaz ścinający, należy możliwie wcześnie wbić przynajmniej jeden klin, w celu podparcia drzewa, aby uniknąć zaciśnięcia prowadnicy w rzazie ścinającym,
3. powinno się używać nie mniej niż dwóch klinów,
4. im większe drzewo, tym więcej powinno się użyć klinów,
5. pobijać kliny należy wszystkie po kolei, po jednym uderzeniu siekierą czy młotem,
6. jeżeli do obalenia drzewa, do dyspozycji są tylko kliny, dobrze jest mieć przynajmniej jeden klin stalowy oraz młot 10 kg,
7. błędem jest pobijanie tylko jednego klina,
8. błędem jest spóźnienie się z wbiciem klinów i dopuszczenie do zaciśnięcia prowadnicy.
W przypadku przechylenia się drzewa „do tyłu”, czyli w stronę przeciwną do kierunku obalania, może się zdarzyć, że nie da się wbić klinów, a ratowanie się wbiciem siekiery nie wystarczy. Tym samym, taką metodą nie da się wyzwolić zaciśniętej piły.
Klin wbijany w rzaz ścinający, ma ograniczoną siłę, jaką może wywrzeć na drzewo. Jeżeli siła nacisku w rzazie ścinającym jest bardzo duża, jeden klin nie wystarczy. Natomiast przykładowo pięć klinów wbitych w rzaz ścinający, daje pięć razy większą siłę. Wbijając tylko jeden klin stalowy, w skrajnym przypadku ten klin wgniecie jedynie drewno, ale drzewo ani drgnie.
Jeżeli do obalenia drzewa dysponuje się jedynie klinami, dobrze jest mieć w rezerwie klin stalowy oraz młot 10 kg. Przechylenie drzewa, oprócz pokonania jego ciężaru, wymaga pokonania sił przeciwstawiających się zginaniu zawiasy. Tendencja do stosowania zbyt cienkiej zawiasy, aby ułatwić obalenie drzewa, może sprawić, że zawiasa nie utrzyma drzewa.