Stary pilarz: o ścinaniu wielkich drzew

Jak ścinać wielkie i trudne drzewa -radzi stary, doświadczony pilarz


1 komentarz

Obalanie drzewa -trochę teorii

Ścinka wielkiego drzewa (o pierśnicy 1 metra i więcej), wymaga dużego doświadczenia. Planując taką ścinkę, poza oczywistym wymaganym minimum miejsca na położenie drzewa, trzeba przede wszystkim oszacować położenie środka ciężkości drzewa. Ocena tego parametru w przypadku drzew gatunków liściastych, jest trudna. Drzewo o jednym przewodniku i symetrycznej koronie, może zwieść. Przede wszystkim, z powodu swej masy (miąższości) ma duży ciężar. Sama ocena pionowości przewodnika drzewa, bez pomocy pionu (ciężarek na sznurku), może wprowadzić duży błąd w ocenie położenia środka ciężkości. Drzewa z reguły mają pochylenie na wschód. To z powodu przeważającego kierunku wiatrów zachodnich. Jeżeli kierunek obalania ma być wschodni, wszystko OK. Dodatkowo można liczyć na wsparcie natury -nawet nie odczuwając wiatru na dole, tam w górze korony, oddziaływanie lekkiego wiaterku może pomóc w obaleniu drzewa.

obalanie drzewa klinami -układ sił

Rys. śmieszny. Obalanie drzewa klinami -układ sił


Opis do rys. śmieszny: C -środek ciężkości drzewa; M -ciężar drzewa jako wektor; U -siła wywołana wbitym klinem (klinami)
Ten śmieszny rysunek jest bardzo dużym skrótem w pionie. Przyjąłem też uproszczenie, że drzewo ma pień pionowy o jednym przewodniku a korona jest symetryczna. Dzięki temu, można przyjąć, że środek ciężkości drzewa znajduje się w punkcie C. Z tego punktu działa skupiona siła ciężaru M, na rysunku jest to wektor M. Cały ten układ (drzewa) utrzymywany jest w równowadze dzięki zawiasie i podparciu klinem (klinami). Rozpoczynając obalanie, wbijamy głębiej kliny w rzaz ścinający. Drzewo drgnęło i zaczyna się pochylać w kierunku obalania. Nasz układ jest w dalszym ciągu stabilny, ale następują w nim pewne zmiany. Bez zmian pozostaje ciężar drzewa, ale w wyniku pochylenia się drzewa, nastąpiło przemieszczenie się (punktu) środka ciężkości w stosunku do pniaka, a tym samym zawiasy.
Niestety, nie samym blogiem żyję, więc wpis dokończę niedługo 😀
Wszystkim życzę miłej niedzieli 🙂